Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door Installatiemateriaal BV, georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebookpagina van Installatiemateriaal BV.

 1. Medewerkers van Installatiemateriaal BV zijn uitgesloten van deelname.
 2. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 3. De winnaars van Facebookacties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stemmechanisme.
 4. De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 5. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via de Facebookpagina.
 6. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebookpagina.
 7. Indien 1 maand na bekendmaking nog geen reactie van de winnaar bij Installatiemateriaal BV binnen is, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Installatiemateriaal BV behoudt zich het recht om prijzen elders te verdelen en/of te vervangen door een andere prijs.
 8. Vragen of opmerkingen m.b.t. Facebookpromoties welke door ons zijn gehouden worden alleen beantwoord als ze via de Facebookpagina gesteld worden, in een privébericht of via e-mail aan socialmedia@installatiemateriaal.nu.
 9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 10. Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan Installatiemateriaal BV. Hier zal vertrouwelijk mee om worden gegaan en deze zullen niet doorgegeven worden aan derden.
 11. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t de betreffende Facebook promotie actie, tenzij anders aangegeven.
 12. Facebook en ingeschakelde hulppersonen en / of derden door Installatiemateriaal BV zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan een Facebook promotie actie op de Installatiemateriaal BV pagina.
 13. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Installatiemateriaal BV.
 14. De promotieacties worden op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 15. Bij 18 jaar of jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
 16. De Facebook promotie acties handelen in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 17. Indien een persoon zijn persoonlijke gegevens achterlaat (naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) zal hier vertrouwelijk mee om worden gegaan en deze gegevens zullen  uitsluitend gebruikt worden voor het gecommuniceerde doeleinde.